История

 

На основание решение на МС на НР България от 01.09.1962 г. се обединяват ССТ - Раднево, МТУ - Ягода и Гимназията в Мъглиж и се създава ново учебно заведение -Техникум по механизация на селското стопанство “Гео Милев” с. Мъглиж. Първите учебни занятия се провеждат в сградата на политехническото средно училище.

 

През месец декември 1963 г. върху площ от 75 дка каменист терен започва строителството на модерен комплекс от учебна сграда на три етажа, учебно-ремонтни работилници, гаражи, складови помещения, общежитие със 120 места. Рамо до рамо се трудят учители, ученици и служители.

 

На 2 юни 1967 г. официално е открито новото училище, в което първите 150 ученици се обучават в 4 паралелки по специалностите "Полевъдство" и "Животновъдство".

Техникумът е едно от най-модерните за времето си учебни заведения със своите специализирани кабинети, лаборатории, работилници и богат машинен парк от трактори, камиони, комбайни и друга селскостопанска техника.

 

През 1975 г. към техникума се разкрива един от най-големите в страната ПУЦ за кадри за селското стопанство.

 

През 1976 г. започва да работи и второ общежитие към училището.

 

През 70-те години за обучение в училището са изпратени специализанти от Виетнам и Афганистан.

 

През 1983 г. в УПК към училището са приети ученици по новата специалност „Електротехника".

 

През 1985 г. в сътрудничество с германската фирма „Фортшрит" е изграден единственият в България учебно-диагностичен технически център. В него работи смесен българо-немски преподавателски екип.

 

През 1987 г. училището е наградено с орден “Кирил и Методий” - І степен.

 

През 1988 г. е открита нова работилница за ремонт на комбайни „Е 516". 

 

През 2001 г. техникумът е преобразуван в Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев" .

 

Вече половин век екип от висококвалифицирани преподаватели подготвя техници, монтьори, механизатори,  икономисти по специалностите: „Механизация на селското стопанство", „Механизация на горското стопанство и дърводобива", „Механизатор в растениевъдството и полевъдството", „Земеделски техник", „Земеделски стопанин - фермер", „Трайни насаждения", „Икономика на земеделското стопанство".

 

От 2004 г. за нуждите на Държавните горски лесничейства са разкрити единствените в областта специалности „Горско стопанство и дърводобив" и „Горско и ловно стопанство".

 

През 2012 г. тенденциите в развитието на общината и новите интереси налагат актуализиране на списъка със специалности, по които се извършва обучение в гимназията и се въвежда новата специалност „Малък и среден бизнес“.

 

През 2013 г. са приети първите ученици в най-новата и модерна специалност „Агроекология“. Бъдещите специалисти ще изучават принципите на екологичното и биоземеделие и ще прилагат Европейските стандарти за развитието им.

 

През 2016 г., след влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование, Професионалната гимназия става общинско училище и първостепенен разпоредител с бюджетните й средства е община Мъглиж.