Общежитие

 

Като част от общата подкрепа за личностно развитие училището предлага настаняване в общежитие на всички свои ученици, пътуващи от други населени места.

Общежитието към училището разполага с 50 места. Работи от неделя до петък в учебни дни.

Осигурени са отлични условия за живеене и самоподготовка.

 

В началото на всяка учебна година, до 10 септември, желаещите подават заявление за записване в общежитието.

 

Предоставена е възможност за освобождаване от наем за общежитието, като до края на месец септември се подава заявление.

Класните ръководители уведомяват освободените за решението на комисията.