Достъп до информация

Професионална гимназия по селско стопанство "Гео Милев"

приема заявления за достъп до обществена информация всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа

- на място в канцеларията на институцията;

- на адреса на институцията:

гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора

ул. "Гео Милев" № 70

- на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Отчет за дейностите по ЗДОИ за 2018 година

Отчет за дейностите по ЗДОИ за 2019 година