БЮДЖЕТНА 2019 ГОДИНА

 

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета след второто тримесечие - към 30.06.2019 г. 

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета след първото тримесечие - към 31.03.2019 г. 

 pages written 32x32 Бюджет за  2019 г.

 

 

БЮДЖЕТНА 2018 ГОДИНА

 

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета след четвъртото тримесечие - към 31.12.2018 г.

      pages written 32x32  Бюджет към 31.12.2018 г.

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета след третото тримесечие - към 30.09.2018 г.

      pages written 32x32  Бюджет към 30.09.2018 г.

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета след второто тримесечие - към 30.06.2018 г.

      pages written 32x32  Бюджет към 30.06.2018 г.

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета след първото тримесечие - към 31.03.2018 г.

pages written 32x32 Бюджет за  2018 г.

 

 

БЮДЖЕТНА 2017 ГОДИНА

 

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета след четвъртото тримесечие - към 31.12.2017 г.

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета след третото тримесечие - към 30.09.2017 г.

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета след второто тримесечие - към 30.06.2017 г.

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета след първото тримесечие - към 31.03.2017 г.

pages written 32x32 Бюджет за  2017 г.

 

 

БЮДЖЕТНА 2016 ГОДИНА

 

pages written 32x32 Анализ за изпълнението на бюджета за  2016 г.

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.08.2016 г. до 31.12.2016 г.

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета след третото тримесечие

        pages written 16x16 - към 31.07.2016 г.

        pages written 16x16 - към 30.09.2016 г.

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета след второто тримесечие - към 30.06.2016 г.

pages written 32x32 Отчет за касово изпълнение на бюджета след първото тримесечие - към 31.03.2016 г.

pages written 32x32 Бюджет за  2016 г.