ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Професионална гимназия по селско стопанство "Гео Милев"

приема заявления за достъп до обществена информация всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч.

в канцеларията на институцията на адрес:

гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора

ул. "Гео Милев" № 70

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Заявление (образец) за достъп до обществена информация

 

Информация за упражняването на право на достъп до обществена информация

 

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация, определени със заповед на министър на финансите

 

Отчет за дейността по ЗДОИ за 2018 година