ПГСС "Гео Милев", гр. Мъглиж притежава разрешителни и организира курсове за обучение за придобиване на правоспособности:

 

li1

Водачите с правоспособност, категория Ткт, могат да извършват  транспортна дейност с колесни трактори по републиканските и общински пътища.

 

li2

Водачите с правоспособност, категория Твк, могат да работят  с верижни и колесни трактори и агрегатираните към тях работни машини.

li3

Водачите с правоспособност, категория Твк-З, могат да работят със специализирана и специална самоходна земеделска техника /прибираща техника - комбайн/.

 

li4

Водачите с правоспособност, категория В, могат да управляват моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водач.

 

li6

Тази правоспособност дава възможност за работа със стационарна и преносима земеделска и горска техника.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ за записване в курсовете за добиване на правоспособност се подават в канцеларията на училището.