Обществен съвет към ПГСС "Гео Милев", гр. Мъглиж

Председател: Магдалена Христова Димитрова - представител на родителите

Членове:

Светла Атанасова Урумова - представител на родителите

Наташа Костова Кънева - представител на родителите

Лина Павлинова Попкръстева - представител на работодателите

Рени Мариянова Малева - представител на финансиращия орган

page written 64x64Заповед за определяне на състава на Обществения съвет към ПГСС "Гео Милев", гр. Мъглиж

page written 64x64Заповед за промяна в състава на Обществения съвет към ПГСС "Гео Милев", гр. Мъглиж

page written 64x64Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

          novo1    Публикувано на 26.08.2019 г.    

 

ПОКАНА

до родителите на учениците от всички паралелки и класове на Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“, гр. Мъглиж

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“, гр. Мъглиж Ви кани на:

 

І. СРЕЩИ НА РОДИТЕЛИТЕ на всяка паралелка за излъчване на представители на паралелките за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището

Срещите ще се проведат на 28 септември 2019 г. /събота/ от 09:00 часа в класните стаи на паралелките.

Дневен ред на срещата на родителите на всяка паралелка:

1. Избор на двама родители от паралелка за участие като представители в събранието на родителите.

 

  ІІ. СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 

  Събранието ще се състои на 28 септември 2019 г. /събота/ от 11:00 часа

  Дневен ред на събранието на представителите на родителите:

  1. Избор на трима представители на родители за участие в обществения съвет към Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“, гр. Мъглиж.

  2. Избор на трима резервни представители на родителите за участие в обществения съвет към Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“, гр. Мъглиж.

 

Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет можете да намерите тук или на информационното табло на главния вход на училището.

Родителите, които желаят, могат да получат допълнителна информация от директора и инж. Галя Михова – ЗДУПД във всеки работен ден от 9:00 до 14:00 часа.

 

24 юли 2017 г. събрание за запознаване на Обществения съвет към ПГСС "Гео Милев", гр. Мъглиж с изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2017 г.

протокол

 

10 май 2017 г. събрание за запознаване на Обществения съвет към ПГСС "Гео Милев", гр. Мъглиж с изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2017 г.

протокол

 

28 март 2017 г. събрание за запознаване на Обществения съвет към ПГСС "Гео Милев", гр. Мъглиж с изпълнение на бюджета за 2016 година и разпределение на бюджета за 2017 година. Формулиране на становище на Обществения съвет относно разглежданите документи.

протокол

 

10 септември 2016 г. учредително събрание на Обществения съвет към ПГСС "Гео Милев", гр. Мъглиж.

протокол