Проекти

Проекти 2019-2020

flagПроект за педагогически специалисти:

"Обмяна на опит и възприемане на добри методически практики в сферата на селското стопанство и ресторантьорството"

Post 2020

Заявление за участие

Мотивационно писмо

 

 flagПроект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

"Подкрепа за успех"

 Заповед за организация на допълнителното обучение през учебната 2018/2019 година - определяне на групи, ръководители, списък на включените ученици, програми, време на провеждане и график на часовете

Програми с графици на допълнителното обучение:

Група за допълнително обучение по учебен предмет Приложение №
Български език и литература – VІІІ клас Приложение № 1
Математика – VІІІ клас Приложение № 2
Химия и опазване на околната среда – VІІІ клас Приложение № 3
Философия – VІІІ клас Приложение № 4
Механизация в земеделието – VІІІВ клас Приложение № 5
Български език и литература – ІХ клас Приложение № 6
Математика – ІХ клас Приложение № 7
Биология и здравно образование – ІХ клас Приложение № 8
История и цивилизация – ІХ клас Приложение № 9
Трактори и автомобили – ІХА клас Приложение № 10
Горско почвознание – ІХБ клас Приложение № 11
Селскостопанска техника – ІХВ клас Приложение № 12
Трактори и автомобили – учебна практика – ХА клас Приложение № 13
Лесовъдство – ХБ клас Приложение № 14
География и икономика – ІХ клас Приложение № 15
Селскостопански машини – ХА клас Приложение № 16
І ДЗИ – Български език и литература – ХІІ клас Приложение № 17

 

 


flagПроект за ученици:

"Нови компетенции и предприемаческа култура в биологичното земеделие"

 

 

   Obqva PGSS      Saobshtenie PGSS

 

 

Проекти 2018-2019

 flagПроект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

"Подкрепа за успех"

 Заповед за организация на допълнителното обучение през учебната 2018/2019 година - определяне на групи, ръководители, списък на включените ученици, програми, време на провеждане и график на часовете

Програми с графици на допълнителното обучение:

Група за допълнително обучение по учебен предмет Приложение №
Български език и литература – VІІІ клас Приложение № 1
Математика – VІІІ клас Приложение № 2
Химия и опазване на околната среда – VІІІ клас Приложение № 3
Философия – VІІІ клас Приложение № 4
Механизация в земеделието – VІІІВ клас Приложение № 5
Български език и литература – ІХ клас Приложение № 6
Математика – ІХ клас Приложение № 7
Биология и здравно образование – ІХ клас Приложение № 8
История и цивилизация – ІХ клас Приложение № 9
Трактори и автомобили – ІХА клас Приложение № 10
Горско почвознание – ІХБ клас Приложение № 11
Селскостопанска техника – ІХВ клас Приложение № 12
Трактори и автомобили – учебна практика – ХА клас Приложение № 13
Лесовъдство – ХБ клас Приложение № 14
География и икономика – ІХ клас Приложение № 15
Селскостопански машини – ХА клас Приложение № 16
І ДЗИ – Български език и литература – ХІІ клас Приложение № 17

 

 


flagПроект за ученици:

"Нови компетенции и предприемаческа култура в биологичното земеделие"

 

 

   Obqva PGSS      Saobshtenie PGSS

 

 

flagПроект за педагогически специалисти:

"Обмен на методически практики в сферата на селското стопанство и туризма"

 

 

Saobshtenie2019 RUO

Заявление за участие

Мотивационно писмо

 

Проекти 2015-2016

 От семето за посев до храната