• ПГ по селско стопанство "Гео Милев"
  ПГСС "Гео Милев"
  ПГ по селско стопанство "Гео Милев"
  гр. Мъглиж, ул. „Гео Милев“ № 70; тел.: 04321 / 23 10 Директор, 04321 / 23 71 канцелария; e-mаil: info-2405117@edu.mon.bg; www.pgssmg.com
 • Механизация на селското стопанство
  ПГСС "Гео Милев"
  Механизация на селското стопанство
  Учениците получават отлична професионална подготовка по устройство, експлоатация, управление и ремонт на трактори, автомобили, комбайни и друга земеделска техника.
 • Горско и ловно стопанство
  ПГСС "Гео Милев"
  Горско и ловно стопанство
  Основните знания, които придобиват учениците в тази специалност са свързани с отглеждането на гората, дърводобив, горските екосистеми, качествата на дървесината, дивеча в горите, ловът и ловното стопанство и развъждане на риби в рибно стопанство.
 • Агроекология
  ПГСС "Гео Милев"
  Агроекология
  Учениците получават отлични познания за биологичното земеделие и органичните ферми, умения за прилагане на Европейски агроекологични програми и системи за управление на околната среда. Възможност за кандидатстване за средства от Еврофондовете.
Добре дошли на сайта на ПГСС "Гео Милев", гр. Мъглиж. 

Добре дошли на сайта на ПГСС "Гео Милев", гр. Мъглиж. 

 

Професионална гимназия по селско стопанство "Гео Милев", гр. Мъглиж е създадена през 1962г., като Техникум по механизация на селското стопанство "Гео Милев", гр. Мъглиж. През 2001г. техникумъте преобразуван в Професионална гимназия по селско стопанство "Гео Милев".

 В училището се реализира държавен план-прием на ученици със завършено основно образование (VІІ клас), в дневна форма на обучение по следните професии и специалности:

− професия „техник на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на селското стопанство“;

− професия „техник-лесовъд“, специалност „Горско и ловно стопанство“;

− професия „агроеколог“, специалност „Агроекология“. 

В ПГСС „Гео Милев“ се предоставят специфични форми на обща подкрепа на личностното развитие:

- Безплатен училищен транспорт;

-Общежитие; 

- Стипендии;

- Занимания по интереси.

С един 56-местен автобус, един 30-местен автобус, два 16-местни автобуса, един 7-местен автомобил, един 5-местен автомобил се осъществява служебен транспорт на ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал.

В съвременно обзаведеното общежитие, под грижите на възпитател, могат да бъдат настанени над 30 ученици от отдалечени населени места. Настанените имат възможност за самоподготовка, занимания по интереси и колективен отдих.

Всеки срок на учениците може да бъде отпусната еднократна или месечна финансова подкрепа по конкретни училищни критерии, отговарящи на нормативните изисквания.

За удовлетворяване на желанията, развиване наклонностите и изява на дарбите на учениците ежегодно се сформират разнообразни групи, клубове или работилници.

Учениците от гимназията съхраняват и обогатяват училищните традиции, като участват в училищни, общински, областни и национални тържества, инициативи, състезания, конкурси. Особено голям рекламен и мотивиращ ефект имат отличните представяния на:

− Регионални състезания по футбол, баскетбол, тенис на маса и шах от Ученическите игри;

− Националното състезание по професия „Млад фермер“;

− изложение на професионалните училища в област Стара Загора.

Примерно мото/слоган на учебното заведение. Примерно мото/слоган на учебното заведение.

Новини

Трето място на областния етап по футбол от Ученически игри 2024

Пореден успех на нашите ученици на областния етап от Ученически игри 2024 - трето място по футбол за възрастова категория 8 - 10 клас

Научи повече

Второ място за нашите тенисисти

Второ място за нашите тенисисти на областния етап от Ученическите игри 2024г.

Научи повече

Преди Седмицата на гората на посещение в разсадника в с. Ветрен

По повод предстоящата Седмица на гората от 1 до 7 април ученици от ПГСС "Гео Милев", които се обучават в специалност „Горско стопанство и дърводобив“, посетиха разсадника в с. Ветрен.

Научи повече

Проекти

"Успех за теб"

"Успех за теб"

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“. Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

Научи повече
Без свободен час

Без свободен час

Национална програма "Без свободен час"; Модул 1 "Без свободен час в училище"

Научи повече