Административна дейност

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Професионална гимназия по селско стопанство “Гео Милев”, гр. Мъглиж приема заявления за достъп до обществена информация всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа

  • по пощенския адрес на институцията: 6180 гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора, ул. “Гео Милев” 70;
  • на място в канцеларията на институцията.

Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Нормативи за плащане на принос за достъп до обществена информация, определение със заповед на министъра на финансите (ОТПАДА)

Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на достъп до обществена информация, издадена от министъра на финансите (НОВО)

Заявление (образец) за предоставяне на достъп до обществена информация

Професионална гимназия по селско стопанство “Гео Милев”, гр. Мъглиж приема заявления за достъп до обществена информация всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа

  • по пощенския адрес на институцията: 6180 гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора, ул. “Гео Милев” 70;
  • на място в канцеларията на институцията.

Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Нормативи за плащане на принос за достъп до обществена информация, определение със заповед на министъра на финансите (ОТПАДА)

Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на достъп до обществена информация, издадена от министъра на финансите (НОВО)

Заявление (образец) за предоставяне на достъп до обществена информация