АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Професионална гимназия по селско стопанство “Гео Милев”, гр. Мъглиж приема заявления за достъп до обществена информация всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа

  • по пощата на адреса на институцията: 6180 гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора, ул. “Гео Милев” 70;
  • на място в канцеларията на институцията.

Информация за упражняване правото на достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Нормативи за разходите при предоставяне на достъп до обществена информация, определени със заповед на министъра на финансите

Заявление (образец) за предоставяне на достъп до обществена информация