Общежитието

Общежитие

Общежитието към училището разполага с 60 места за настаняване на ученици.
Предлага отлични условия за самоподготовка, живеене и отдих.

Работното време е от неделя до петък, в учебни дни.

В началото на всяка учебна година, до 10 септември, желаещите подават заявление за записване в общежитието.

Заявление за освобождаване от наем за общежитието.