Електронен дневник

Държавни изпити и НВО

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

(ще бъде активно от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. и от 01.07.2021 г. до 16.07.2021 г.)

Заявление за допускане до държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

(ще бъде активно от 01.12.2020 г. до 21.12.2020 г., от 01.03.2021 г. до 17.03.2021 г. и от 01.07.2021 г. до 01.09.2021 г.)

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване на дигиталните компетентности

(ще бъдат активни от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г.)