Учебна дейност

Електронен дневник

Самостоятелна форма на обучение

Графици на изпитите по класове и специалности

Организиране и провеждане на изпити по сесии

В периода от 10.01.2022 г. до 31.01.2022 г.:

Продължаване на образованието

В образователната система се разширяват възможностите за  продължаване на образованието на лица, които са прекъснали обучението си през минали години с цел:

  • придобиване на образование;
  • завършване на етап на образование
  • придобиване на квалификация по професия или част от професия;
  • придобиване на правоспособност за управление на МПС;
  • достъп до пазара на труда;
  • продължаване на образованието във висше учебно заведение.

В Професионална гимназия по селско стопанство “Гео Милев”, гр. Мъглиж се предлагат следните възможности за продължаване на образованието:

  • обучение в самостоятелна форма;
  • курсове за подготовка на водачи на МПС, различни категории.

Подробна информация може да бъде получена на място в училището или да бъде открита в рубриката “Въпроси и отговори” към рубриката на този сайт.

Държавни изпити и НВО

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити/до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация се подава:

от 03.02.2022 г. до 18.02.2022г. (за сесия май-юни) и

от 27.06.2022 г. до 08.07.2022г. (за сесия август-септември)

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език и

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване на дигиталните компетентности

се подават: от 02.02.2022 г. до 18.02.2022 г.