РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 14.10.2020 г. от 17:30 часа ще се проведат родителски срещи по класове.