СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

От 04.01.2021 г. /понеделник/ обучението на всички ученици в училището ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез виртуалните стаи на платформата ШКОЛО.

Дистанционно ще се провеждат всички учебни часове, занимания по интереси, консултации и допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех”. 

Администрацията на училището извършва услуги на граждани от 8:00 до 16:00 часа.

заповед на директора

От 30.11.2020 г. /понеделник/ обучението на всички ученици в училището ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез виртуалните стаи на платформата ШКОЛО.

Дистанционно ще се провеждат всички учебни часове, занимания по интереси, консултации и допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех”. 

Администрацията на училището извършва услуги на граждани от 8:00 до 16:00 часа.

заповед на директора