Актуални дейности за учениците в ХII клас

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Държавен зрелостен изпит по Български език и литература

Втори държавен зрелостен изпит

Държавни зрелостни изпити по желание на учениците

до 18 май 2021 г.

до 18 май 2021 г.

19 май 2021 г., начало 8:00 часа

21 май 2021 г., начало 8:00 часа

от 26 до 31 май 2021 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Допускане до държавни изпити

Държавен изпит по теория на професията и специалността

Държавен изпит по практика на професията и специалността

до 18 май 2021 г.

4 юни 2021 г., начало 8:00 часа

7, 8 и 9 юни 2021 г.