Актуални дейности за учениците в ХII клас

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

Допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Държавен зрелостен изпит по Български език и литература

Втори държавен зрелостен изпит

Държавни зрелостни изпити по желание на учениците

от 1 март до 19 март 2021 г.

до 18 май 2021 г.

до 18 май 2021 г.

19 май 2021 г., начало 8:00 часа

21 май 2021 г., начало 8:00 часа

от 26 до 31 май 2021 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Подаване на заявления за допускане до държавни изпити за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация

Допускане до държавни изпити

Държавен изпит по теория на професията и специалността

Държавен изпит по практика на професията и специалността

17 март 2021 г.

до 18 май 2021 г.

4 юни 2021 г., начало 8:00 часа

7, 8 и 9 юни 2021 г.