Актуални дейности за учениците в Х клас

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните компетентности.

От 15 до 19 февруари 2021 г.