Актуални дейности за учениците в Х клас

НВО по Български език и литература за VІІ и Х клас (неучебен ден)

НВО по математика за VІІ и Х клас (неучебен ден)

Край на ІІ срок за VІІІ и ІХ клас.

Производствена практика за Х и ХІ клас.

Край на ІІ срок за Х и ХІ клас.

На 11 юни 2021 г.

На 14 юни 2021 г.

На 30 юни 2021 г.

От 01 юни 2021 г. до 14 юли 2021 г.

На 14 юли 2021 г.