Организация на учебния процес в условията на извънредна епидемична обстановка

На 21.10.2021 г., за всички ученици от училището и общежитието да се преустанови присъствения учебен процес и обучението да се осъществява от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.