Организация на учебния процес в условията на извънредна епидемична обстановка

На основание заповеди на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката графикът за обучението на учениците в училището за периода от 05.05.2021 г. до 31.05.2021 г. се променя:

Организация на учебния процес:
 • От 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. –   присъствено се обучават учениците от ІХ и ХІІ клас, а обучение от разстояние в електронна среда се провежда за учениците от VІІІ, Х и ХІ клас;
 • От 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.  –   присъствено се обучават учениците от ІХ, ХІ и ХІІ клас, а обучение от разстояние в електронна среда се провежда за учениците от VІІІ и Х клас;
 • От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.  –   присъствено се обучават учениците от VІІІ, Х и ХІ клас, а обучение от разстояние в електронна среда се провежда за учениците от ІХ клас.
Разписанието на училищния транспорт се запазва без промяна.

заповед на директора

На основание заповеди на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката са въведени промени в графика за обучението на учениците в училището за периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г., включително:
Организация на учебния процес:
 • От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. –   присъствено се обучават учениците от VІІІ и Х клас, а обучение от разстояние в електронна среда се провежда за учениците от ІХ, ХІ и ХІІ клас;
 • От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.  –   присъствено се обучават учениците от ІХ и ХІІ клас, а обучение от разстояние в електронна среда се провежда за учениците от VІІІ, Х и ХІ клас.
Разписание на училищния транспорт:

– линия Мъглиж – Твърдица – Мъглиж:

 • неделя в 18:00 ч. тръгване от Твърдица за Мъглиж;
 • петък в 12:30 ч. тръгване от Мъглиж за Твърдица

– линия Мъглиж – Стара Загора – Тулово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 7:30 ч. – Млечна кухня, Стара Загора
 • 7:40 ч. – Алана, Стара Загора
 • 7:45 ч. – Димитър Благоев, Стара Загора
 • 8:00 ч. – с. Тулово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 13:35 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут във вторник и петък
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут в понеделник, сряда и четвъртък

– линия Мъглиж – Ягода – Юлиево – Шаново – Елхово – Зимница – Ветрен – Дъбово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 7:30 ч. – с. Ягода
 • 7:35 ч. – с. Юлиево
 • 7:40 ч. – с. Шаново
 • 7:45 ч. – с. Елхово
 • 7:50 ч. – с. Зимница
 • 7:55 ч. – с. Ветрен
 • 8:00 ч. – с. Дъбово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 13:35 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут във вторник и петък
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут в понеделник, сряда и четвъртък
заповед на директора

На основание заповеди на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката са въведени промени в графика за обучението на учениците в училището за периода  от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 г., включително:

  • От 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г., включително   –     за всички ученици от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас да се осъществява обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии;
  • От 05.04.2021 г. до 07.04.2021 г., включително   –     за учениците от ХІІ клас да се осъществява обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии

заповед на директора

От 18.03.2021 г. обучението на учениците в училището ще се осъществява като се редува присъствено обучение за едни класове и обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за други. Графикът за редуването на класовете е регламентиран в заповеди на министъра на здравеопазването и на министъра на образованието и науката:

  • от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – обучение от разстояние в електронна среда за учениците от всички класове
  • от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 г.  –   присъствени занятия за учениците от ХІІ клас;
  • На 01.04.2021 г., 02.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г.           –          присъствени занятия за учениците от ІХ и ХІ клас и обучение от разстояние в електронна среда за учениците от VІІІ, Х, и ХІІ клас;
  • От 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г.  –   присъствени занятия за учениците от ХІІ клас и обучение от разстояние в електронна среда за учениците от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас;

заповед на директора

На 01.03.2021 г. /понеделник/ обучението на учениците от всички класове, в дневна форма на обучение, да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии поради провеждането на частичен избор на кмет на община Мъглиж на 28.02.2021 г. .

заповед на директора

От 01.02.2021 г. /понеделник/ извънредната епидемична обстановка е удължена.

На 01.02.2021 г. и 02.02.2021 г. обучението ще е от разстояние в електронна среда за учениците от всички класове в училището.

На 03.02.2021 г. – междусрочна ваканция.

От 04.02.2021 г. обучението на ученици в училището ще се осъществява като се редува присъствено обучение за едни класове и обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за други. Графикът за редуването на класовете е регламентиран в заповед на министъра на здравеопазването:

 • от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено обучение за учениците от VІІІ и ХІІ клас и ОРЕС за учениците от ІХ, Х и ХІ клас
 • от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено обучение за учениците от Х и ХІ клас и ОРЕС за учениците от VІІІ, ІХ и ХІІ клас
 • от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено обучение за учениците от ІХ и ХІІ клас и ОРЕС за учениците от VІІІ, Х и ХІ клас

Създадена е нова организация на училищния транспорт, като са променени маршрутите и разписанията на автобусите:

Разписание на автобус СВ3591РВ с маршрут Стара Загора – Тулово – Мъглиж:

 • Стара Загора (Алана) – 7:35 часа
 • Стара Загора (Д. Благоев) – 7:40 часа
 • Тулово – 8:00 часа
 • Мъглиж – 8:20 часа

Тръгване от Мъглиж по обратния маршрут – 15:00 часа

Разписание на автобус СТ4036ВХ с маршрут Мъглиж – Ягода – Юлиево – Шаново – Елхово – Зимница – Ветрен – Дъбово – Мъглиж:

 • Ягода – 7:30 часа
 • Юлиево – 7:35 часа
 • Шаново – 7:40 часа
 • Елхово – 7:45 часа
 • Зимница – 7:50 часа
 • Ветрен – 7:55 часа
 • Дъбово – 8:00 часа
 • Мъглиж – 8:20 часа

Тръгване от Мъглиж по обратния маршрут – 15:00 часа

Администрацията на училището извършва услуги на граждани от 8:00 до 16:00 часа.

заповед на директора

От 04.01.2021 г. /понеделник/ обучението на всички ученици в училището ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез виртуалните стаи на платформата ШКОЛО.

Дистанционно ще се провеждат всички учебни часове, занимания по интереси, консултации и допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех”. 

Администрацията на училището извършва услуги на граждани от 8:00 до 16:00 часа.

заповед на директора

От 30.11.2020 г. /понеделник/ обучението на всички ученици в училището ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез виртуалните стаи на платформата ШКОЛО.

Дистанционно ще се провеждат всички учебни часове, занимания по интереси, консултации и допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех”. 

Администрацията на училището извършва услуги на граждани от 8:00 до 16:00 часа.

заповед на директора