АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Национална програма “Отново заедно”

ИНФОРМАЦИЯ за Националната програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 от 17.06.2021 г. на Министерски съвет за одобряване на Национални програми за развитие на образованието през 2021 г.

04.06.2021 г. /петък/ е неучебен, присъствен ден
Организация на присъствения ден:
  • От 08:00 часа –   държавен изпит по теория на професията и специалността за учениците от ХІІ клас;
  • От 13:00 часа  –   присъствени занятия за групите по интереси, групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех” и спортни дейности.

заповед на директора