ИНФОРМАЦИЯ в началото на учебната година

Еднократна финансова помощ в началото на учебната 2021/2022 година Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас а държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022  година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при …