Организация на учебния процес в условията на извънредна епидемична обстановка

05.02.2022 г. От 07.02.2022 г.  до 11.02.2022 г.  учебният процес за всички паралелки в училището и общежитието ще се осъществява от разстояние в електронна среда. Дневен режим на учебните занятия: За всички паралелки от VІІІ до ХІІ клас: І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа; ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 …