Актуални дейности за учениците в ХII клас

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Допускане до държавни изпити – 16 май 2022 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити/до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – 17 май 2022 г.

Държавен зрелостен изпит по Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 8:30 часа

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, част теория – 20 май 2022 г., начало 8:30 часа

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, част практика – 25 май 2022 г., начало 9:00 часа

специалност “Механизация на селското стопанство” – работилница по МСС

специалност “Горско стопанство и дърводобив” – кабинет 114

специалност “Агроекология” – кабинет 106