Актуални дейности за учениците в Х клас

Със заповед № РД 06-675/28.06.2022 г. на началника на РУО Стара Загора са определени сроковете и реда за запознаване с индивидуалните писмени работи на учениците от Х клас, които са се явили на НВО през учебната 2021/2022 година:

1.     Място за запознаване с индивидуалните писмени работи на учениците от Х клас, които са се явили на национално външно оценяване през учебната 2021/2022 година – Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“, улица „Цар Иван Шишман“ № 62, град Стара Загора

2.     Дата на запознаване – 1 юли 2022 г.

3.     Време на запознаване – от 9:00 до 18:00 часа с обедна почивка от 13:00 до 14:00 часа

4.     Ред за запознаване – само в присъствието на длъжностно лице при съответната регионална комисия за проверяване и оценяване на изпитните работи ученикът и неговият родител могат да видят сканирана и оценена писмена работа с присъдени точки за всеки отговор

5.     При запознаването не се допуска

– сваляне, експортиране или отпечатване на сканираното изображение

 воденето на записки или сравняване с други източници на информация

– разглеждане на изпитни работи на други ученици