Актуални дейности за учениците в Х клас

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

Със заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката с определение датите за провеждане на изпитите от националното външно оценяване за Х клас :

.

  1. Български език и литература – ​​13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
  2.  Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа