Актуални дейности за учениците в ХII клас

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Със заповед № РД 09-4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката с определение на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация:

1. Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – ​​​​​​19 май 2023 г., начало 08,30 ч.

2. Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити/до държавни изпити за придобиване на професионална квалификациядо 18 май 2023 г.

Предоставяне на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика по професията) – до 7 юни 2023 г.