Европейската седмица на професионалните умения 2022

Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“ – Мъглиж, отбеляза Европейската седмица на професионалните умения. Учениците и от трите специалности – „Механизация на селското стопанство“, „Горско стопанство и дърводобив“ и „Агроекология“, показаха наученото по време на обучението си. Професионалното образование не само повишава знанията по съответната специалност, но и дава професионални умения, които девойките и …