Незаети места за ученици в осми клас след втори етап на класиране за учебната 2023/2024 година

Свободниместаза3токласиране